Latvijas karte
Radošums vieno!

KONSORCIJS: Izveidotās darba grupas

Darba grupa zinātņu nozares “Inženiertehnisko sistēmu un tehnoloģiju pārvaldība” izveidei

Dalībnieki:

Studiju priekšmetu datubāze, ko piedāvāt citiem konsorcija dalībniekiem

Dalībnieki:

Kopīgas bakalaura un maģistra studiju programmas

Dalībnieki: