Latvijas karte
Radošums vieno!

KONSORCIJS: Jaunumi

LTUAK logo

18.06.2021. Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcija sēde

Konsorcija sēdē, kas notika attālināti, tika izskatīti šādi jautājumi:

  • Par LTUAK stratēģiskās attīstības virzieniem, ziņo K. Krēsliņš.
  • LTUAK potenciālā iesaiste pētniecības projektos (ziņo M. Cēbere un G. Grīnbergs).
  • Informācijas aktualizēšana un aktuālā informācija.
  • Dažādi.
Informāciju sagatavoja: Ilmārs Vīksne
Konsorcija sēde

30.05.2017. Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcija sēde

Konsorcija darba grupas sēde notika Ventspils Augstskolā. Darba grupas sanāksmē tika izskatīti jautājumi par vidusskolu absolventu zināšanām matemātikā un dabas zinātnes (piedalījās vidusskolu un Ventspils Izglītības pārvaldes pārstāvji) un sadarbības iespējām tehnoloģiju un inovāciju jomā. Sēdes dalībnieki apmeklēja Ventspils Augsto tehnoloģiju parku un LIAA Ventspils biznesa inkubatoru un diskutēja ar uzņēmējiem un jaunuzņēmējiem par sadarbības iespējām.

Informāciju sagatavoja: Ilmārs Vīksne
RTU bibliotēka

03.11.2016. Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcija sēde

Nakamā Konsorcija sēde notiks Rīgas Tehniskā universitātes Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, 2.stāva konferenču zālē. Sēdē tiks izskatiti šādi jautājumi:

  • Atbalsts tehnoloģiju sistēmas pilnveidošanai - MK noteikumi (ziņo: Ekonomikas ministrijas Inovācijas departamenta Inovācijas politikas nodaļas vecākais eksperts Austris Jansons);
  • Par jauno zinātņu nozari “Inženiertehnisko sistēmu un tehnoloģiju pārvaldība (ziņo: Elīna Gaile-Sarkane);
  • Par dalību izstādē “Tech Industry”;
  • Diskusija par pasākumu plānu 2017.gadam;
  • Dažādi.
Informāciju sagatavoja: Santa Puškarjova
LTUAK logo

27.10.2016. LTUAK Biedrības goda biedru sapulce

Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcija dalībnieki iepazinās un apsprieda MK noteikumu projektu 1.2.1.2 pasākumam “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”. 2016.gada 21.oktobra Goda biedru sapulcē tika nolemts kopumā atbalstot šo MK noteikumu projektu, noradīt, ka ne mazāk kā 20% no programmai piešķirtā administratīvā finansējuma jāparedz universitātēs un augstskolās esošo tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu darbības nodrošināšanai slēdzot sadarbības līgumus ar pētnieciskajām organizācijām, saskaņā ar 27. un 29. MK noteikumu punktu.
Šāds risinājums nodrošinātu esošo tehnoloģiju pārneses sistēmas nepārtrauktību, līdzekļu efektīvu izmantošanu un sekmīgāk iesaistītu universitāšu un augstskolu zinātnisko personālu inovācijas procesā.
Vēstule ar konsorcija viedokli tika nosūtīta Latvijas Republikas Ministru kabinetam, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijai un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai.

Informāciju sagatavoja: Ilmārs Vīksne
Tech Industry 2015

26.-28.11.2015. Dalība "Tech Industry 2015"

No 26. līdz 28. novembrim Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcijs piedalījās starptautiskā mašīnbūves, elektronikas, elektrotehnikas un jauno tehnoloģiju izstādē "Tech Industry 2015". Izstāde ir gada nozīmīgākais un lielākais rūpnieciskās ražošanas projekts Baltijas reģionā.

Informāciju sagatavoja: Ilmārs Vīksne
Konsorcija sēde

06.11.2015. Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcija sēde

Konsorcija sēde notika Latvijas Jūras akadēmijas telpas, Flotes iela 12 k – 1. 1. Seed Forum Central Eastern Europe Valdes loceklis Gints Vīna k-gs informēja par SeedForum un augstskolu sadarbības iespējas inovatīvu ideju realizācijai. Tika apspriesti arī citi jautajumi un Konsorcija pārstāvji iepzinās ar Latvijas Jūras akadēmijas mācību procesu un infrastruktūru.

Informāciju sagatavoja: Ilmārs Vīksne