Latvijas karte
Radošums vieno!

KONSORCIJS: Konsorcija valdes sastāvs

PhD. Kārlis Krēsliņš

PhD. Kārlis Krēsliņš
Ventspils Augstskolas rektors, profesors - valdes priekšsēdētajs

 

Akadēmiķis Dr.habil.sc.ing. Leonīds Ribickis

Dr.habil.sc.ing. Leonīds Ribickis
Rīgas Tehniskās universitātes rektors, akadēmiķis

Dr.habil.med. Aigars Pētersons

Dr.habil.med. Aigars Pētersons
Rīgas Stradiņa universitātes rektors, profesors

Dr.hist. Gatis Krūmiņš

Dr.hist. Gatis Krūmiņš
Vidzemes Augstskolas rektors, associētais profesors

Dr.oec. Irina Pilvere

Dr.oec. Irina Pilvere
Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore, profesore

Dr.sc.ing. Kristīne Carjova

Dr.sc.ing. Kristīne Carjova
Latvijas Jūras akadēmijas rektore

Dr.oec. Iveta Mietule

Dr.oec. Iveta Mietule
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore, profesore