Latvijas karte
Radošums vieno!

KONSORCIJS: Konsorcija valdes sastāvs

Akadēmiķis Dr.habil.sc.ing. Leonīds Ribickis

Dr.habil.sc.ing. Leonīds Ribickis
Rīgas Tehniskās universitātes rektors, akadēmiķis - valdes priekšsēdētajs

 

Andrejs Zvaigzne

Andrejs Zvaigzne
Latvijas Jūras akadēmijas rektora v.i.

Dr.habil.med. Jānis Gardovskis

Dr.habil.med. Jānis Gardovskis
Rīgas Stradiņa universitātes Padomnieku konventa priekšsēdētājs, profesors

Dr.hist. Gatis Krūmiņš

Dr.hist. Gatis Krūmiņš
Vidzemes Augstskolas rektors

Dr.oec. Irina Pilvere

Dr.oec. Irina Pilvere
Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore, profesore

PhD. Kārlis Krēsliņš

PhD. Kārlis Krēsliņš
Ventspils Augstskolas rektora v.i.

Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks

Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors, profesors