Latvijas karte
Radošums vieno!

Konsorcija kontakti

Konsorcija kontaktinformācija

Ilmārs Vīksne

Adrese: Kaļķu iela 1 - 424. kab., Rīga, LV-1050

Tālrunis: 67089775

E-pasts: ilmars.viksne@rtu.lv

 

Santa Puškarjova

Adrese: Kaļķu iela 1 - 426. kab., Rīga, LV-1050

Tālrunis: 67089783

E-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv

Konsorcija rekvizīti

Biedrība Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcijs

Reģistracijas nr.: 40008210738

Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1050

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV26HABA0551038129279