Latvijas karte
Radošums vieno!

Konsorcija kontakti

Konsorcija kontaktinformācija

Kārlis Krēsliņš
Ventspils Augstskolas rektors

Adrese: Inženieru 101, LV-3601, Ventspils, Latvija

Tālrunis: 63628303

E-pasts: karlis.kreslins@venta.lv

 

Ilmārs Vīksne

Tālrunis: 29187403

E-pasts: ilmars.viksne@rtu.lv

Konsorcija rekvizīti

Biedrība Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcijs

Reģistracijas nr.: 40008210738

Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1050

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV26HABA0551038129279