Latvijas karte
Radošums vieno!

KONSORCIJS: Konsorcija biedri

Latvijas Jūras akadēmija

LJA

Latvijas Jūras akadēmija (LJA) ir akreditēta jūrniecības profesionālās izglītības un zinātnes valsts iestāde, kurā studijas notiek atbilstoši starptautiski reglamentētām studiju programmām jūrniecības nozarē.

LJA pašreiz studē vairāk kā 900 studentu, no tiem aptuveni trešā daļa - nepilna laika studijās. Katru gadu LJA tiek uzņemti vidēji 240 studenti. Lielākā LJA studentu daļa apgūst kuģu virsnieku starptautiski reglamentētās profesijas: kuģu vadīšanas, kuģu mehānikas un kuģu elektromehānikas studiju programmās. Liela popularitāte ir arī ostu vadības specialitātei.

Lasīt vairāk

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Latvijas Lauksaimniecības universitāte nodrošina akadēmiskās un profesionālās augstākās izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, meža un sociālo zinātņu, informāciju tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas jomās, kā arī attīsta zinātni un veido Latvijas intelektuālo potenciālu un kultūru.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija nodrošina daudznozaru tehnoloģisko risinājumu izstrādi, apguvi, izpēti, popularizēšanu un pielietošanu, lai veicinātu Latgales reģiona strauju attīstību, piedāvājot inovatīvu, tradicionālajām tautsaimniecības nozarēm, radošajai un kultūras industrijai nepieciešamu produktu izstrādi un praktisku realizāciju.

Rīgas Stradiņa universitāte

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir viena no vadošajām un modernākajām medicīnas, veselības aprūpes un sociālo zinātņu augstākās izglītības iestādēm Baltijā. RSU pētnieciskais darbs tiek organizēts jomās, kas kalpo indivīda veselībai un sabiedrības labklājībai.

Izglītība

RSU ir mūsdienīga un prestiža cilvēkzinātņu universitāte, kurā studē, pēta un dalās zināšanās, kas kalpo cilvēka veselībai un sabiedrības labklājībai.

Studiju darbs RSU tiek realizēts 9 fakultātēs, kurās kopumā ir ap 60 studiju programmas.

Lasīt vairāk

Pētniecība

Rīgas Stradiņa universitātē pētniecība tiek organizēta ar mērķi veidot veselīgu, labklājīgu un ilgtspējīgu sabiedrību. RSU tiek veikti pētījumi medicīnā, farmācijā un sociālajās zinātnēs.

Pētnieciskais darbs tiek organizēts pētnieciskajos institūtos un laboratorijās.

Lasīt vairāk

Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte ir viens no Latvijas attīstības stūrakmeņiem, kas nodrošina Latvijas tautsaimniecībai un sabiedrībai starptautiski konkurētspējīgu augstas kvalitātes zinātnisko pētniecību, augstāko izglītību, tehnoloģiju pārnesi un inovāciju.

RTU mērķtiecīgi attīstās, lai kļūtu par trešās paaudzes tipa universitāti, kas nodrošina ne tikai augstas kvalitātes izglītību, bet arī izcilu pētniecību un inovāciju un tehnoloģiju pārnesi, tādējādi zinātnes sasniegumus iedzīvinot praksē.

RTU deviņās fakultātēs iespējams apgūt daudzpusīgu izglītību augstajās tehnoloģijās un inženierzinātnēs, kā arī sociālajās un humanitārajās zinātnēs. RTU piedāvātās studiju programmas ir izturējušas starptautisko ekspertīzi un ir oficiāli akreditētas, tā gūstot apliecinājumu par RTU sniegtās izglītības augsto kvalitāti. To ir apliecinājuši arī Latvijas darba devēji, reflektantiem RTU iesakot kā prioritāro augstākās izglītības iestādi Latvijā.

Ventspils Augstskola

Ventspils Augstskola ir moderna augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic Latvijas tautsaimniecībai un sabiedrībai vitāli svarīgu pētniecības darbu, pakāpeniski kļūstot par starptautiski pazīstamu Baltijas augstskolu.

Vidzemes Augstskola

Vidzemes Augstskola (ViA) piedāvā kvalitatīvas un elastīgas studiju programmas sešos studiju virzienos (koledžas, bakalaura, maģistra un doktora līmenī) - biznesa vadībā, informācijas tehnoloģijās, inženierzinātnēs, komunikācijā un medijos, pārvaldībā un tūrismā. Studijās veiksmīgi tiek līdzsvarota teorija un prakse, un tās tiek pielāgotas aktuālām sabiedrības vajadzībām un izmaiņām darba tirgū. Studiju kvalitāti nodrošina pieredzējuši un profesionāli mācībspēki, progresīvas studiju formas, kā arī paši studenti, kuri zina, ko vēlas sasniegt, un prot gūt panākumus!

ViA Lasīt vairāk