Latvijas karte
Radošums vieno!

Par konsorciju

Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcijs

Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcijs (LTUAK) tika izveidota 2013. gadā ar nolūku koordinēt universitāšu un augstskolu darbību un sadarboties svarīgu jautājumu risināšanā, tādējādi veicinot augstākās izglītības un zinātnes attīstību un nostiprinot universitāšu līmeņa izglītību Latvijā.

LTUAK darbojas pie Latvijas tehnoloģisko universitāšu un augstskolu pozīcijas stiprināšanas Latvijā. Lai izpildītu šo uzdevumu, LTUAK pārstāvji piedalās dažāda līmeņa darba grupās, kas nosaka augstākās izglītības politikas veidošanu un veidojuši politiskās pozīcijas universitāšu interešu aizstāvībai.

ViA

2014. gadā konsorcija pārstāvji sagatavoja un iesniedza priekšlikumus Ekonomikas ministrijai par jauno Tehnoloģiju pārneses programmu. Konsorcija dalībnieki sastādīja pirmos kopējo komercializējamo produktu un tehnoloģiju piedāvājumu komplektu gan Latvijas, gan starptautiskajam tirgum. Ar šo piedāvājumu komplektu LTUAK piedalījās “Tech Industry 2014” izstādē, kas notika 4.-6. decembrim. Izveidota sadarbība ar Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju, lai piedāvātu savas izstrādnes Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Aizsardzības ministrijai.

Darbības galvenie mērķi

  • Veicināt tehnoloģiskās izglītības attīstību Latvijas universitātēs un augstskolās.
  • Aizstāvēt un paaugstināt tehnoloģiskās izglītības lomu Latvijas tautsaimniecībā.
  • Veicināt inovāciju, zināšanu un tehnoloģiju pārnesi un sadarbību ar darba devējiem.
  • Veido jaunas starpaugstskolu un starpdisciplināras studiju programmas.
  • Sekmēt Latvijas un ārvalstu studentu piesaisti.
  • Veicināt kopīgus pēcdoktorantūras pētniecības projektus.
  • Rosināt Latvijas izglītības sistēmas pilnveidošanu, uzlabojot un palielinot eksaktas zinātnes apgūstošo skolnieku skaitu un uzlabojot eksakto studiju programmu kvalitāti.
  • Veicināt Latvijas tehnoloģiskās augstākās izglītības un pētniecības starptautisko konkurētspēju.
  • Ieteikt kvalitātes kritērijus augstākās inženiertehniskas un tehnoloģiskās izglītības studiju programmām.
  • Iespēju robežās veidot kopīgu infrastruktūru augstākās tehniskas izglītības īstenošanai. zinātnes un studiju procesa modernizēšanai un attīstībai.