Latvijas karte Light on name
Radošums vieno!
Intropics

Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorciju ir izveidojošas septiņas tehnoloģiskās augstskolas no visiem Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem, lai sekmētu inženiertehniskās izglītības un pētniecības attīstību, tādejādi palielinot Latvijas ekonomisko konkurētspēju.